Log in  |     |   Γίνε Μέλος

Blacksheep skate shop promo

thumb: 

Blacksheep Skateshop Promo 2011

Skaters in order of appearance:
Dimitris Zogkaris
Mixalis Tsaxrelias
Giorgos Papadimitriou
Giannis Gekopoulos
Leonidas Papadimitriou
Spyros Tsarouxas
Giannis Saragas

Comments